Үл хөдлөх хөрөнгийн төрлүүд

  • 50% Объект
  • 25% Орон сууц
  • 25% Газар

Үл хөдлөхийн төлөв

  • 100% Худалдах

Үл хөдлөх Хотууд

  • 50% Ulaanbaatar
  • 25% UB
  • 25% Бусад

тухай oyuntumur

Эрэмбэлэх:

0 Хяналт

Эрэмбэлэх:
Сэтгэгдэл үлдээнэ үү

Сэтгэгдэл үлдээнэ үү

Жагсаалтыг харьцуулах

Харьцуулах