Үл хөдлөх хөрөнгийн төрлүүд

  • 50% Орон сууц
  • 50% Оффис, үйлчилгээний талбай

Үл хөдлөхийн төлөв

  • 100% Худалдах

Үл хөдлөх Хотууд

  • 50% Улаанбаатар
  • 50% Ulaanbaatar

тухай Uuganbayr

Эрэмбэлэх:

0 Хяналт

Эрэмбэлэх:
Сэтгэгдэл үлдээнэ үү

Сэтгэгдэл үлдээнэ үү

Жагсаалтыг харьцуулах

Харьцуулах