Сансарын колонкын хойно, Мамба Дацан хийдийн зүүн талд

1 Үл хөдлөх
Эрэмбэлэх:

Жагсаалтыг харьцуулах

Харьцуулах